3. a 4. Kvalifikačné preteky majstrovstiev Slovenska - 13. a 14.5.2017

Klub vojakov v zálohe pri ZOTŠ Turany

Slovenský zväz vojakov v zálohe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Foto: Zdeno Černek, MÚ TURANY