3. a 4. Kvalifikačné preteky majstrovstiev Slovenska - 13. a 14.5.2017

Klub vojakov v zálohe pri ZOTŠ Turany

Slovenský zväz vojakov v zálohe

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Foto: Zdeno Černek, MÚ TURANY