3. a 4. Kvalifikačné preteky majstrovstiev Slovenska - 13. a 14.5.2017

Klub vojakov v zálohe pri ZOTŠ Turany

Slovenský zväz vojakov v zálohe

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Foto: Zdeno Černek, MÚ TURANY