3. a 4. Kvalifikačné preteky majstrovstiev Slovenska - 13. a 14.5.2017

Klub vojakov v zálohe pri ZOTŠ Turany

Slovenský zväz vojakov v zálohe

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Foto: Zdeno Černek, MÚ TURANY