3. a 4. Kvalifikačné preteky majstrovstiev Slovenska - 13. a 14.5.2017

Klub vojakov v zálohe pri ZOTŠ Turany

Slovenský zväz vojakov v zálohe

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Foto: Zdeno Černek, MÚ TURANY