3. a 4. Kvalifikačné preteky majstrovstiev Slovenska - 13. a 14.5.2017

Klub vojakov v zálohe pri ZOTŠ Turany

Slovenský zväz vojakov v zálohe

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Foto: Zdeno Černek, MÚ TURANY